VIZIJA, MISIJA IR VERTYBĖS

VIZIJA

Tapti labai gerbiama pasauline padangų kompanija, turinčia stabilią tarptautinio prekinio ženklo poziciją, užkariavusia pirkėjo pasitikėjimą.

MISIJA

Mūsų pastangos nukreiptos į pirkėjo aprūpinimą aukščiausios kokybės produkcija bei klientų aptarnavimą, siekiant užtikrinti klientų lojalumą Maxxis produkcijai visam gyvenimui. Remiantis griežtu savo vertybių laikymųsi, mes pasiryžę glaudžiam bendradarbiavimui su visomis suinteresuotomis šalimis, su kuriomis kartu dirbame tam, kad užtikrintume klientų lūkesčius.

VERTYBĖS

Sąžiningumas. Mūsų laikymasis aukščiausių etinių standartų, reiškia mūsų tvirtą sąžiningumą. Mes esame atsakingi už viską, ką mes darome, ir visada esame sąžiningi su visomis suinteresuotomis šalimis.Kokybė.
Nepriklausomai nuo verslo srities, mes siekiame tik geriausių, tačiau ir patį geriausią galima padaryti dar geresniu. Aprūpinimas kokybiška produkcija ir paslaugomis – tai kiekvieno Maxxis darbuotojo atsakomybė.

Darbštumas.
Mūsų tikslų pagrindas – sunkus darbas. Mes vertiname ir apdovanojame mūsų darbuotojų pastangas.

Komunikacija.
Todėl, kad stipriausi mes esame būdami vieninga pasauline komanda, mes ypatingai vertiname bendravimą ir bendradarbiavimą. Vienintelis sėkmės raktas – tai sėkmingas visos komandos darbas.

Gerinimas.
Mūsų sąžiningumas kokybei veda mus link nuolatinio tobulėjimo. Mes investuojame į mūsų ateitį per išsilavinimą, mokymus ir inovacijas.

Pagarba.
Mes tikime mūsų kiekvieno kliento, darbuotojo ir kitų suinteresuotų šalių vertybėmis. Mes bendraujame su visais žmonėmis su pagarba.

Paslaugos.
Mūsų, kaip įmonės, atsakomybė vadovaujasi mūsų sprendimais. Mes aktyviai kuriame mus supantį pasaulį.

Kūrybiškumas.
Kadangi mes žinome, jog net patį geriausią galima padaryti dar geresniu, mes skatiname mūsų darbuotojų kūrybingumą. Mes visada atviri idėjoms ir naujiems sprendimams.